Inovaţiile tehnologice în medicina dentară


Inovaţiile tehnologice în medicina dentară

Trăim într-un secol în care accentul se pune, în mod deosebit, pe tehnologie precum şi imersarea acesteia în cât mai multe domenii.
De aceea ca multe alte specialităţi şi medicina dentară utilizează mijloacele moderne pentru investigaţii, tratamente şi chiar monitorizarea rezultatelor. Dintre inovaţiile acestui domeniu, le vom menţiona pe următoarele:

 • Utilizarea sistemului CAD-CAM – acest sistem permite frezarea computerizată a situaţiei cavităţii orale, transpunerea acesteia într-un program ce permite vizualizarea 3D, stabilirea planului de tratament şi apoi frezarea în blocuri de ceramică sau hidroxiapatită a modelelor ce vor fi apoi aplicate în cavitatea orală.

  În acest mod se pot concepe lucrări protetice ce vor fi mai apoi aplicate la nivelul dinţilor special preparaţi în acest mod.
  Protezele astfel obţinute prezintă o adaptare superioară iar potenţialul de lezare al ţesuturilor moi scade considerabil.
  De asemenea, se pot freza şi blocuri de hidroxiapatită capabile să substituite deficitul osos dintr-o anumită regiune a cavităţii orale. Dintr-un bloc de hidroxiapatită, pe baza unor informaţii primite prin intermediului unui soft special creat, maşina de frezat va prepara o piesă care să se potrivească cu precizie în locul pentru care este destinată.

 • Utilizarea ultrasunetelor – în special în domeniul endodonţiei, ultrasunetele ajută mult la curăţarea canalelor radiculare, prepararea acestora în vederea obturării dar şi potenţarea efectului soluţiilor antiseptice.
  Endodonţia nu este singurul domeniu în care ultrasunetele se dovedesc a fi eficiente, acestea putând fi utile în profilaxie (igienizarea profesională), extracţii (luxarea ligamentelor parodontale în vederea mobilizării dinţilor) şi cariologie (curăţarea şi prepararea cavităţilor), curatarea instrumentarului stomatologic în baia de ultrasunete.
 • Fotografia – în ultimii ani, toate dispozitivele electronice create fac fotografii, fie că vorbim despre telefoane, tablete sau alte deviceuri.
  Domeniul fotografic este deosebit de important şi acesta se transpune cu uşurinţă şi în stomatologie.
  Fotografia realizată corect este importantă atât pentru medic cât și pentru pacient. Utilizarea fotografiei în medicina dentară este de cele mai multe ori o modalitate facilă de comunicare în cadrul echipei medicale.
  Pacienții au ocazia să vadă cu ajutorul fotografiilor digitale felul în care a evoluat situaţia lor, indiferent de tratamentele care au fost efectuate.
  Pacienţii tind să uite care era situaţia iniţială a arcadelor dentare, de aceea folosim fotografiile ca ajutor.

Tehnologia îşi face lor rapid şi sigur în cabinetele stomatologice iar comunicarea interdisciplinară devine cheia unor rezultate de excepţie. In mod sigur, odată cu trecerea timpului, tot mai multe instrumente care să faciliteza si perfecteaza munca medicului vor aparea.
Acestea trebuie utilizate cu discernământ, să se cunoască plusurile şi eventualele minusuri pe care acestea le aduc, să există studii clinice referitoare la utilitatea lor.

In cabinetele stomatologice există provocări în fiecare zi, situaţii complexe, cazuri ce necesită terapie de lungă durată dar şi răbdare din partea celor două părţi implicate. De aceea, monitorizarea rezultatelor dar şi imersarea tehnologiei în munca de zi cu zi sunt de un real ajutor în prezicerea rezultatelor, uşurarea muncii, stârnirea interesului pacientului şi monitorizarea pe termen lung a rezultatelor.

Pacientul trebuie să fie receptiv la modificările pe care îmbunătăţirea tehnologiei le aduce.