Sindromul Crouzon – Aspect clinic


Sindromul CrouzonÎntreg organismul reprezintă rezultatul interacţiunilor ce au loc la nivelul corpului uman.

Incă din stadiul de embrion, trăsăturile viitorului copil se dezvoltă iar genele îşi exprimă caracterul, fiind influenţate şi de mediul de viaţă.

Pentru a fi siguri că viitorul copil este sănătos, ma ales în cazul familiilor în care riscul de a dezvolta anomalii este prezent, există posibilitatea de a se efectua testări genetice.

Prin aceste tipuri de teste, mostrele de ADN obţinute din probe de sânge, os, păr sau alte ţesuturi sunt examinate şi se poate depista riscul pentru dezvoltarea anomaliilor.

Astfel, se analizează numărul genelor, aranjarea şi caracteristicile cromozomilor.

Testarea genetică ar trebui să fie o examinare de rutină mai ales în cazul în care există preocupări ale existenţei un risc crescut de a face o anumită boală ce are agregare genetică.

Informaţia obţinută în urma acestor teste este utilă pentru a se putea lua decizii importante referitoare la evoluţia sarcinii.

Sindromul Crouzon reprezintă afecţiunea în care conturul feţei este deformat prin apropierea exagerată a oaselor.

Cel mai frecvent, osul maxilar prezintă cel mai mare grad de afectare. Ca mod de instalare al acestui sindrom, menţionăm calea ereditară.

De asemenea, sindromul Crouzon poate să apară ca şi caz izolat, fără agregare familială.

Este perceput ca un defect de dezvoltare la nivelul primului arc branhial, din care derivă oasele feţei.

Ambii părinţi pot să trasmită acest sindrom care poate să afecteze în mod egal ambele sexe.

Oasele feţei sunt în strânsă legătură cu forma arcadelor dentare şi, per total, cu funcţionarea aparatului dento-maxilar.

Orice modificare a oaselor maxilare va avea urmări de grade dferite de severitate la nivel dentar.

Manifestările întâlnite la nivel dentar:

 • Ocluzie de clasa a-IIIa – în mod fiziologic, ocluzia este de clasa I.
  Aceasta înseamnă că dinţii mandibulari sunt aşezaţi uşor mai spre mezial faţă de omologii superiori, ceea ce duce la o arcadă inferioară mai scurtă.Acest mic decalaj dintre arcade se iniţiază odată cu obiceiul de supt la sânul mamei.
  Aspectul mezializat al arcadelor duce la o bună funcţionare al întregului aparat stomatognat.
  Pe de altă parte, în ocluzia de gradul III, dinţii mandibulari sunt foarte mult mezializaţi.

  Aceasta înseamnă că, prin poziţia deosebit de avansată a mandibulei, dinţii inferiori pot să îi circumscrie pe cei superiori, ducând la un raport inversat de ocluzie.

 • Maxilar de dimensiune redusă – în cadrul procesului de creştere, oasele masivului facial se dezvoltă în armonie, în concordanţă cu vârsta copilului.In cadrul sindromului Crouzon, în schimb, maxila rămâne subdezvoltată, stagnând în cadrul procesului de creştere. Astfel, rezultă o maxilă de mici dimensiuni.

 • Nasul de dimeniune redusă – ca părţi constituente ale masivului facial, oasele nazale rămân şi ele subdezvoltate iar pomeţii se aplatizează.

Alte modificări ce apar în cadrul acestui sindrom sunt reprezentate de orbite de mici dimensiuni care sunt dublate de exoftalmie.
Aşadar, aspectul final va fi de ochi ieşiţi din orbite.

Spre deosebire de masivul maxilar care rămâne subdezvoltat, mandibula prezintă un aspect normal, în concordanţă cu vârsta.

Aspectul clinic al sindromului Crouzon este caracterizat de deformarea feței ca rezultat al apropiării exagerate a oaselor. Această afecțiune afectează în principal osul maxilar, care prezintă cel mai mare grad de afectare. Sindromul Crouzon poate fi moștenit genetic sau poate apărea ca un caz izolat, fără o agregare familială. Ambele sexe pot fi afectate de această boală.

Oasele feței sunt strâns legate de forma arcadelor dentare și de funcționarea aparatului dento-maxilar. Orice modificare a oaselor maxilare poate avea consecințe variate în ceea ce privește starea dentară.

Manifestările dentare întâlnite în sindromul Crouzon includ:

 1. Ocluzie de clasă III: În mod normal, ocluzia este de clasă I, ceea ce înseamnă că dinții mandibulari sunt ușor așezați mai medial în comparație cu cei superiori, determinând o arcadă inferioară mai scurtă. Acest mic decalaj dintre arcade începe odată cu obiceiul de supt la sânul mamei. Aspectul medializat al arcadelor duce la o bună funcționare a întregului aparat stomatognat. În cazul ocluziei de clasă III, dinții mandibulari sunt mult mai medializați decât cei superiori. Prin poziția deosebit de avansată a mandibulei, dinții inferiori pot încadra pe cei superiori, rezultând un raport inversat de ocluzie.

 2. Maxilă de dimensiuni reduse: În timpul procesului de creștere, oasele feței se dezvoltă în armonie, în concordanță cu vârsta copilului. În cazul sindromului Crouzon, maxila rămâne subdezvoltată și nu crește corespunzător. Aceasta rezultă într-o maxilă de dimensiuni mici.

 3. Nas de dimensiuni reduse: Oasele nazale rămân, de asemenea, subdezvoltate în cadrul sindromului Crouzon, iar pomeții se aplatizează. Aceste modificări conduc la un nas de dimensiuni reduse.

 4. Orbite de dimensiuni reduse și exoftalmie: Orbitele sunt de dimensiuni mici și sunt dublate de exoftalmie, ceea ce înseamnă că ochii sunt scoși în afara orbitei.

În contrast cu maxilarul subdezvoltat, mandibula prezintă un aspect normal, în concordanță cu vârsta.

Este important de menționat că aceste manifestări dentare pot varia în gradul lor de severitate în cazul fiecărui pacient cu sindrom Crouzon. Diagnosticarea precoce și tratamentul adecvat, care poate implica intervenții chirurgicale corective și ortodontice, pot ajuta la corectarea și îmbunătșorțirea aspectului clinic al sindromului Crouzon poate avea un impact semnificativ asupra funcționării globale a sistemului stomatognat. De exemplu, ocluzia de clasă III poate determina probleme de masticație, de înghițire și de vorbire. Deformările feței, precum maxila și nasul de dimensiuni reduse, pot afecta estetica facială și pot implica dificultăți în respirație și ventilarea corespunzătoare a cavităților nazale.

Tratamentul pentru sindromul Crouzon implică de obicei o abordare multidisciplinară, care poate include intervenții chirurgicale cranio-faciale, ortodonție, ortopedie dentofacială și terapie logopedică. Scopul principal al tratamentului este de a îmbunătăți funcția și estetica facială, de a corecta ocluzia și de a îmbunătăți calitatea vieții pacientului.

Intervențiile chirurgicale cranio-faciale sunt adesea necesare pentru a corecta deformările osoase și pentru a restabili alinierea adecvată a feței. Aceste proceduri pot implica osteotomii (secționarea oaselor) și re-poziționarea lor, adiția de materiale de umplutură sau remodelarea țesuturilor moi.

De asemenea, pot fi necesare corecții chirurgicale pentru a îmbunătăți dimensiunea orbitei și pentru a corecta exoftalmia.

Tratamentul ortodontic are rolul de a corecta ocluzia dentară și de a asigura alinierea corectă a dinților.

Acesta poate implica utilizarea aparatelor ortodontice fixe sau mobile, precum și intervenții ortodontice mai complexe, precum disjunția maxilară sau tratamentul ortodontic chirurgical.

În unele cazuri, terapia logopedică poate fi necesară pentru a corecta eventualele probleme de vorbire sau de înghițire asociate cu sindromul Crouzon.

Aceasta poate implica exerciții și tehnici specifice pentru a îmbunătăți controlul muscular și coordonarea funcțională a sistemului stomatognat.

Este important să se înțeleagă că tratamentul pentru sindromul Crouzon este complex și necesită o echipă medicală specializată și experimentată pentru a asigura rezultatele optime. De asemenea, monitorizarea pe termen lung și gestionarea complicațiilor potențiale sunt esențiale pentru a asigura sănătatea și bunăstarea pacienților cu acest sindrom.

În concluzie, sindromul Crouzon reprezintă o afecțiune genetică caracterizată de deformarea feței și implică o serie de modificări dentare și cranio-faciale. Înțelegerea aspectului clinic al acestui sindrom este crucială pentru diagnosticul precoce și planificarea tratamentului adecvat, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții și funcționării pacienților afectați.

O abordare multidisciplinară, care implică intervenții chirurgicale, ortodonție și terapie logopedică, poate contribui la corectarea anomaliilor și la gestionarea simptomelor asociate cu sindromul Crouzon.

Este important să se ofere sprijin emoțional și informații adecvate familiilor și pacienților cu sindrom Crouzon, pentru a-i ajuta să înțeleagă natura afecțiunii și posibilitățile de tratament. De asemenea, sprijinul comunității medicale și implicarea unor specialiști în diferite domenii (chirurgi cranio-faciali, ortodonți, logopezi etc.) sunt esențiale pentru a asigura un tratament complet și corespunzător.

Pe măsură ce cercetarea avansează, este posibil ca metodele de diagnostic și tratament pentru sindromul Crouzon să se îmbunătățească în viitor. Comprendera mai profundă a bazelor genetice ale acestui sindrom și dezvoltarea terapiilor genetice pot oferi noi perspective în gestionarea și tratamentul afecțiunii.

În final, înțelegerea aspectului clinic al sindromului Crouzon este crucială pentru diagnosticul precoce și tratamentul adecvat. Aceasta ar trebui să conducă la o îmbunătățire semnificativă a calității vieții pacienților afectați de această afecțiune.