Descementarea coroanelor ceramice de pe dinții anteriori


Descementarea coroanelor ceramice de pe dinții anteriori

Lucrările protetice sunt menite să restaureze funcțiile aparatului dento-maxilar, pierdute odată cu deteriorarea unităților dentare.

De la îmbunătățirea masticației, a fonației la restabilirea esteticii, coroanele dentare au un rol major în menținerea echilibrului întregului organism.

Dacă aceste restaurări vizează zona frontală, deteriorarea lor produce sechele psihologice considerabile.

Pacientul poate să aibă rețineri atunci când se află în societate sau chiar să se izoleze, să refuze contactul cu celelalte persoane tocmai din cauza acestei probleme.

Aceasta nu face decât să accentueze sentimentul de inferioritate simțit de pacient.

In general, dacă este vorba de pacienți care țin la sănătatea lor generală dar şi la integritatea organismului şi a funcțiilor, ei se prezintă de urgență la medicul stomatolog în caz de leziuni care deteriorează grupul frontal de dinți.

Edentațiile sau leziunile ce produc distrucții mari afectează masticația, fonația şi estetica.

Desprinderea lucrărilor protetice, în zonele frontale, se poate datora forțelor de compresiune care produc modificări la nivelul materialului de cimentare. Pe de altă parte, unele compromisuri făcute în momentul realizării etapelor clinice şi tehnice pot de asemenea să aibă urmări asupra piesei finite.

Factorii de risc

Factorii de risc care contribuie la descementarea coroanelor dentare sunt următorii:

  • Lipsa retenției piesei protetice la bontul protetic – pot fi defecte la nivelul suprafețelor dentare care, prin corectare, rezolvă problema. Există situația în care piesa protetica este mult mai largă decât dintele pe care se agregă şi prin aplicarea unui strat mai gros de material de cimentare se slăbeşte rezistența acestuia.
  • Defecte în momentul cimentării – cimentarea unei lucrări protetice trebuie să respecte un mediu izolat pe cât posibil de fluidele bucale. Pătrunderea salivei fie prin plimbarea limbii în timpul procedeului de cimentare sau prin lipsa izolării cu rulouri de vată poate să ducă la compromiterea adeziunii.
  • Problemele de oculzie ale pacientului – deficiențe în oculzia pacientului, cauzate de anomalii dentare, musculare sau osoase pot să duce la forțe paraaxiale, neconcordante, care contribuie la descimentarea lucrărilor protetice.
  • Evoluția unei carii pe dintele preparat – dinții trebuie să fie preparați în vederea aplicării de coroane.
    Aceasta înseamnă reducerea din dimensiunea totală a dinților aproximativ 2 milimetri, pentru coroanele din ceramică.
    Dacă dinții suferă procese carioase, acestea trebuie foarte bine curățate şi obturate pentru că odată aplicată coroana ceramică, orice proces carios activ poate să erodeze şi mai mult din suprafața dentară, ducând la desprinderea coroanelor protetice.
  • Lipsa adeziunii materialului de cimentare la suprafața dentară – materialul de cimentare se interpune la nivelul a două suprafețe, dinții si lucrarea protetică. Insuficienta curățare a acestor două planuri sau interferențe chimice pot să ducă la o mai slabă adeziune care, în timp să favorizeze desprinderea.

Pacientul poate să îşi dea seama singur de slaba adeziune dintre lucrarea protetică şi dinte prin apariția mobilității.

Halitoza poate fi de asemenea un semn al infiltrării materialului de cimentare.

Pe de altă parte, dacă lucrarea protetică este în supraocluzie, adică pacientul simte că închide pe acel dinte protezat prima dată şi abia apoi pe restul, este posibil să fie din cauza descementării parțiale a piesei protetice.