Codul deontologic al medicului dentist


Codul deontologic al medicului dentist 
Decizia nr. 15/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 18 iunie 2010

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA

logoIn temeiul art. 502 alin. (1) lit. f, art. 521 alin. (1), art. 522 lit. a) si al art. 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul XIII privind exercitarea profesiei de medic dentist, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si al art. 22 si art. 23 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007, Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania decide:

Art. 1 
Se adopta Codul deontologic al medicului dentist, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2 
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3 
La data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 1/2005 privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist si a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 23 august 2005.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 
Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduita morala si profesionala obligatorii, in legatura cu exercitarea drepturilor si indatoririlor medicului ca profesionist, fata de pacienti si fata de ceilalti medici dentisti.

Art. 2 
Prezentul cod deontologic are rolul:
a) de a promova o relatie de incredere intre medicul dentist si pacient;
b) de a promova un comportament profesional-deontologic intre membrii echipei medicale;
c) de a defini abaterile de la disciplina de corp profesional;
d) de a apara reputatia corpului medicilor dentisti si libera practica a profesiei de medic dentist;
e) de a garanta secretul profesional.

Art. 3 
Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si pentru toti medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene care practica medicina dentara in Romania.

Art. 4 
Toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au drepturi egale.

Art. 5 
(1) Medicul dentist are obligatia de a apara drepturile fundamentale ale profesiei si prestigiul acesteia.
(2) Medicul dentist are libertatea alegerii investigatiilor, manoperelor de diagnostic si tratament si a prescriptiilor medicale pe care urmeaza sa le aplice pacientului.

Art. 6 
Medicul dentist trebuie sa isi perfectioneze cunostintele profesionale prin forme de educatie medicala continua pe tot parcursul activitatii sale profesionale.

Art. 7 
Medicul dentist nu trebuie sa accepte exercitarea profesiei in conditii susceptibile de a compromite calitatea actului medical si securitatea pacientului.

Art. 8 
Medicul dentist angajat in una dintre formele de exercitare a profesiei nu trebuie sa accepte un contract care prevede retribuirea bazata exclusiv pe norme de productivitate sau alte dispozitii, care au drept consecinta afectarea calitatii actului medical.

Art. 9 
Medicul dentist nu trebuie sa efectueze tratamente si/sau sa formuleze prescriptii medicale in domenii care depasesc competenta sa profesionala.

Art. 10 
Medicul dentist are datoria de a-si trata pacientii dupa normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si incluse in ghidurile de practica medicala sau in tratatele de specialitate recunoscute de societatile stiintifice de profil.

Art. 11 
Pentru investigatiile paraclinice si planul de tratament, medicul este obligat sa ceara consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia.

Capitolul II - Relatia dintre medicul dentist si pacient

Art. 12 
(1) Medicul dentist trateaza fara discriminare pacientii si are o atitudine corecta fata de acestia.
(2) Cu exceptia cazurilor de urgenta, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale.
(3) Se considera urgenta medico-dentara situatia in care pacientul are nevoie de ingrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infectiei sau sangerarii.

Art. 13 
(1) Este indicat ca medicul dentist sa prezinte pacientului in prealabil un deviz estimativ.
(2) Este interzisa reducerea onorariilor in scopul atragerii clientelei.
(3) Medicul dentist poate acorda si ingrijiri medicale gratuite.

Art. 14 
In situatia in care se impune o consultare interdisciplinara intre medicul dentist curant si alt medic, sunt admisibile tarife distincte.

Art. 15 
In situatia in care este imposibil sa obtina consimtamantul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist poate sa acorde numai ingrijirile medico-dentare de urgenta.

Art. 16 
Medicul dentist va respecta secretul profesional.

Art. 17 
Mass-media nu are dreptul sa intre in cabinetul de medicina dentara decat cu acordul medicului.

Art. 18 
Garantarea directa sau indirecta a unui act medical este interzisa.

Art. 19 
Medicul dentist care participa la cercetari biomedicale trebuie sa vegheze ca studiul sa nu lezeze increderea pacientului si sa nu afecteze continuitatea tratamentului.

Art. 20 
(1) Medicul dentist trebuie sa intocmeasca pentru fiecare pacient documente de evidenta primara.
(2) Documentele trebuie pastrate in arhiva timp de 5 ani. O copie a acestor documente se poate elibera conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 21 
Medicul dentist nu trebuie sa expuna pacientul unui risc nejustificat in investigatiile sau actele terapeutice efectuate.

Capitolul III - Relatiile dintre medici

Art. 22 
(1) In relatiile intercolegiale medicul dentist trebuie sa isi trateze confratii asa cum ar dori el insusi sa fie tratat de ceilalti.
(2) Medicii dentisti trebuie sa mentina intre ei relatii colegiale. Ei au datoria de a lua apararea unui coleg acuzat pe nedrept.
(3) Constituie abatere disciplinara blamarea si defaimarea colegilor in fata pacientului, a personalului sanitar, precum si orice expresie sau act capabil sa zdruncine increderea pacientului in medicul curant si autoritatea acestuia.

Art. 23 
(1) In cazul unor divergente aparute intre colegi, medicii dentisti vor face eforturi pentru reconciliere. Daca problemele nu se rezolva, se vor adresa conducerii colegiului din care fac parte pentru rezolvarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
(2) In cazul in care medicul se va adresa mass-mediei inainte de a fi solutionata problema la nivelul colegiului, aceasta va constitui abatere disciplinara.
(3) Medicii dentisti care consulta impreuna un pacient au datoria de a evita in timpul sau ca urmare a unei consultatii sa discute in contradictoriu ori sa se denigreze reciproc in fata pacientului sau a familiei acestuia.

Art. 24 
(1) Medicul dentist nu are dreptul sa se pronunte cu privire la tratamentele altui coleg, decat daca sanatatea pacientului este pusa in pericol.
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) medicul expert, in situatiile prevazute de lege.

Art. 25 
Deturnarea pacientilor sau tentativa este interzisa.

Art. 26 
(1) Cand mai multi medici dentisti colaboreaza la examinarea sau tratamentul unui pacient, acestia trebuie sa se informeze reciproc.
(2) Fiecare medic dentist isi asuma responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.

Art. 27 
Medicul dentist trebuie sa isi incurajeze si sa isi sustina colegii mai tineri.

Art. 28 
Medicii dentisti, in cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialitati, trebuie sa respecte independenta profesionala a acestora.

Capitolul IV - Reclama si publicitatea

Art. 29 
(1) Reputatia medicului dentist trebuie sa se sprijine doar pe competenta si demnitate, fara contributia reclamei de orice fel.
(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala.

Art. 30 
(1) Intr-un anuar sau in alte publicatii ori pe site web sunt autorizate sa apara numai urmatoarele indicatii:
a) numele, prenumele medicului dentist si sediul, numarul de telefon, numarul de fax, programul de consultatii ale cabinetului de medicina dentara;
b) specialitatea/competenta, gradul profesional.
(2) Orice alte date si informatii publicate sunt considerate publicitate si sunt interzise.

Art. 31 
(1) Sunt interzise editarea si distribuirea de brosuri publicitare in legatura cu activitatea profesionala. (2) Sunt interzise reclama comerciala si publicitatea personala, inclusiv in interesul unor terti. (3) Medicii dentisti nu pot face reclama si nu pot sustine reclama de orice fel, inclusiv in interesul unor terti, pentru medicamente sau bunuri medicale de consum, cu exceptia situatiilor in care acestea sunt mentionate in cuprinsul unor articole sau studii de specialitate.

Art. 32 
Orice consultatie efectuata in afara cabinetului de medicina dentara legal autorizat este interzisa.

Art. 33 
Medicul dentist poate sa participe la programe/ actiuni cu caracter de educatie pentru sanatate, initiate de Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania sau alte organisme autorizate in acest sens, utilizand pentru aceasta numai date confirmate stiintific.

Art. 34 
Este interzis orice acord neprincipial cu alti medici, farmacisti sau personal auxiliar in scopul cresterii numarului de pacienti.

Art. 35 
Colaborarea cu presa scrisa si audiovizuala trebuie facuta doar in scopul informarii publicului in legatura cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acorda subiectelor de interes public si nu persoanei medicului dentist.

Art. 36 
(1) Medicii dentisti pot furniza informatii profesionale prin internet, situatie in care trebuie sa dea dovada de sinceritate, corectitudine si demnitate. (2) La publicarea unui site web, medicii dentisti trebuie sa se asigure ca respectivul continut nu cuprinde informatii de natura inselatoare sau comparativa. (3) Toate informatiile de pe site-ul web trebuie sa fie reale, obiective si usor verificabile. (4) Orice incalcare a acestor dispozitii constituie abatere disciplinara.

Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 37 
(1) Medicul dentist care din diverse motive nu mai profeseaza sau paraseste tara este obligat sa anunte in scris in termen de 30 de zile colegiul medicilor dentisti judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care va informa Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. Colegiul Medicilor Dentisti din Romania confirma retragerea medicului din colegiu. (2) Medicii dentisti care isi schimba domiciliul sau orice alte date de identificare ori in cazul carora intervin modificari in situatia profesionala sunt obligati sa anunte colegiul din care fac parte, in caz contrar fapta constituie abatere disciplinara.

Art. 38 
Consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti vor aduce la cunostinta tuturor membrilor prezentul cod deontologic.

Art. 39 
Nerespectarea de catre medicul dentist a obligatiilor prevazute de prezentul cod deontologic se sanctioneaza conform legilor si regulamentelor in vigoare.

Art. 40 
Prezentul cod deontologic va intra in vigoare la data publicarii in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.cmsb.ro/wp-content/uploads/2019/10/Codul-Deontologic-al-medicului-dentist-1-3.pdf