Punte dentara. Avantaje. Complicatii


Punte Dentara Pret – Avantaje – Stabilitate

punte dentara pretO punte dentara reprezintă o variantă protetică, foarte des utilizată, de restaurare a unei edentații. Calitățile ce o recomandă ca mijloc terapeutic sunt:

 • durabilitate în timp,
 • rezistență la forțele masticatorii,
 • preț accesibil
 • integrare armonioasă în complexul dento-parodontal.

Denumirea acesteia derivă din analogia cu o punte, cu un pod, peste spațiul rămas în urma pierderii dinților.

Ancorată pe dinții restanți sau de implanturi dentare, puntea devine legătura dintre doi dinți, ce prezintă o spațiere variabilă.

O punte dentara clasică este constituită din coroane ce se angrenează peste dinții restanți, preparați în prealabil și de un corp de punte cu rol de a acoperire a crestelor edentate.

Corpul de punte dentara, porțiunea care înlocuiește dinții restanți, poate să fie în contact intim cu gingia subiacentă sau la distanță de maxim 2 milimetri. Primul caz ne conferă o estetică aparte pe când în cel de-al doilea caz igienizarea se realizează mult mai ușor.

Avantajele punților dentare
 • Nu există riscul de a fi respinse de țesuturile pe care se aplică. 

 • Timp redus de execuție: După șlefuirea dinților, aceștia vor fi amprentați, iar până tehnicianul va finaliza puntea, pacientului i se va cimenta o lucrare protetică provizorie. Astfel, pacientul va părăsi cabinetul stomatologic cu o lucrare provizorie menită să restaureze parțial estetica, fonația și masticația.

 • Puntea dentară poate înlocui un număr variabil de unități dentare, calculate în funcție de dispunerea edentațiilor, a statusului de igienă al pacientului precum și sănătatea dinților stâlpi. 

 • Estetica este excelentă, în cazul zirconiului, nuanțele, saturația și luminozitatea imitând cu fidelitate dintele natural.

 • Durata de viață poate să depășească 10 ani dar pentru aceasta trebuie respectată o buna igienă dentară și vizite regulate, din 6 în 6 luni, la medicul dentist.

Procedurile de preparare, amprentare, verificare și cimentare se pot efectua în minim două ședințe. În cazul unei breșe edentate cu dinți limitanți fără procese patologice, șlefuirea și amprentarea pot fi realizate încă din prima ședință. La urmatoarea programare, piesa protetică va fi verificată, se vor face mici ajustări și va fi cimentată, provizoriu sau definitiv, după caz.

Condiții necesare sa poata fi realizata o punte dentara
 • Dinții restanți, ce vor fi șlefuiți, trebuie să fie lipsiți de orice proces inflamator apical sau distrucții coronare. În caz contrar, prepararea acestora se va efectua după tratamentul leziunilor.

 • Implantarea dinților în os trebuie sa fie bună, pentru a putea suporta puntea dentară. In caz de mobilitate, dinții nu pot fi incluși în planul de protezare.

 • Spațiul edentat nu trebuie sa depașească capacitatea de susținere a dinților limitanți. Medicul stomatolog va analiza dimensiunea spațiului și va indica soluția de tratament optimă.

Stabilitatea punților dentare

După cum am aflat, punțile dentare reprezintă modalități de protezare ale spațiilor edentate, utilizând dinții limitanți.
Acestea prezintă un grad mare de stabilitate la acțiunea forțelor masticatorii.

Aplicate pe dinți preparați după un anumit tipar, ele nu vor suferi rotații. Cimentarea le asigură atașarea fermă la structura dură subiacentă iar similitudinea cu dinții pe care îi înlocuiesc le încadrează armonios în complexul dento-parodontal.

Complicații în cazul punților dentare. Cauze și Explicații
 • Descementarea puntilor dentare sau a coroanelor dentare este cel mai des întâlnită.
  Cauzele ce pot determina descementarea unei punți dentare, la intervale dese, sunt:
  – proasta adaptare la câmpul protetic (lipsa fricțiunii, basculare)
  – mobilitatea bonturilor protetice pe care se sprijină lucrarea
  – numarul redus de stâlpi pe care se sprijină lucrarea protetică raportat la mărimea punții.
  – existența extensiilor (efectul de pârghie)
  – greutatea lucrării (la punțile de pe maxilarul superior)
  bruxismul
  – calitatea proastă a cimentului folosit
  – bonturile au o angulație prea mare, sunt ascuțite, nu au forma unui trunchi de con, nu au retentivitate.
  – adaptare în ocluzie necorespunzătoare (existența punctelor de supracontact, a suprafețelor ocluzale sau a muchiilor incizale aflate în inocluzie)
  – nerespectarea, de către pacient, a indicațiilor referitoare la conduita de după cimentare (timpii necesari cimentului să atingă punctul optim de priză presupun evitarea sarcinilor masticatorii pe puntea dentară, acești timpi variază de la 20 de minute la câteva ore, în funcție de tipul de ciment folosit)
  – intervențiile făcute de către medicul dentist, pe lucrare, pentru retușuri, imediat după cimentare, poate afecta calitatea cimentării datorită vibrațiilor generate de freza dentară pe un ciment încă crud. 
 • Ciobirea porțelanului. Motivele pentru care ceramica se poate desprinde sau ciobi:
  bruxismul este cea mai des întâlnită cauză,
  – adaptare deficitară a ocluziei (felul în care se întâlnesc cele două maxilare în mușcătură),
  – proasta calitate a ceramicii din care este realizată lucrarea dentară,
  – prezența unui corp foarte dur în alimente gen: bob se sare grunjoasă, alice în vânat, pietricele sau fire de nisip în salată
 • Inflamarea gingiilor. Cauze:
  – igienizare necorespunzătoare la nivelul joncțiunii dintre coroana dentară și gingie. (coletul dinților)
  – adaptare necorespunzătoare a lucrarii protetice la câmpul protetic, existența unor zone retentive sau violarea spațiului biologic în cazul șlefuitului intempestiv.
  – alergii la diverse materiale dentare

 • Ruperea lucrării dentare. Motive:
  – existența unor puncte de supraocluzie
  – defecte de execuție: structură prea subțire sau bule de aer în metal (în cazul lucrărilor metalo–ceramice)
  – accidente

Puntea dentară pe implanturi 

Puntea dentară este o lucrare protetică ce se agregă pe cel puţin doi dinţi, condiţia fiind ca între cei doi să prezinte un spaţiu edentat.

Dinţii care au rol de suport pentru punte pot să fie naturali, adică ai pacientului, acoperiţi cu coroane sau pot fi implanturi dentare.

Dinţii ce se află între aceste unităţi de susţinere sunt în contact lejer cu mucoasa subiacentă sau chiar suspendaţi, pentru a nu leza ţesuturile moi. Contacul lejer sau lipsa acestuia se realizează în funcţie de câteva aspecte :

 • Vom avea contact cu mucoasa subiacentă atunci când edentaţia interesează o zonă estetică, cum ar fi cea frontală sau laterală în regiunea superioară.
 • Se preferă lipsa contactului atunci când edentaţia interesează zona laterală mandibulară.
 • Contactul se va concepe şi în funcţie de forma crestei edentate.
 • Relaţia dintre corpul de punte (dinţii regăsiţi între unităţile cu rol de stâlp) şi mucoasa edentată subiacentă trebuie să se realizeze astfel încât să se permită efectuarea unei bune igiene.
 • Pentru pacient este mai comod un contact intim cu creasta însă acesta nu permite efectuarea unei igiene optime.

Puntea dentară pe implanturi dentare este asemănătoare cu cea concepută pe dinţii naturali, doar că dinţii stâlpi sunt reprezentaţi de şuruburile din os.

Pentru fiecare dinte stâlp este necesar un implant.

Mai departe, coroanele de acoperire vor fi solidarizate astfel încât să formeze o singură bucată.

Pentru edentaţia în care lipseşte doar un dinte nu este necesară confecţionarea de punţi dentare.

Acestea vor fi protezate cu ajutorul lucrărilor unitare. Punţile dentare se folosesc atunci când lipsesc mai mulţi dinţi şi există unităţi care să mărginească edentaţia.

De asemenea, cei mai mulți medici dentiști preferă să solidarizeze implanturile unitare, pentru a se asigura că presiunea masticatorie este distrubuită în mod egal şi că unul dintre implanturi nu va prelua o sarcină mai mare decât poate să tolereze osul.

Uneori, unele obiceiuri ale pacientului, produse voluntar sau involuntar, de tipul scrâşnirii dinţilor, menţinerii obiectelor între dinţi, pot să ducă la suprasolicitări cu posibile consecinţe nefaste asupra integrităţii implanturilor. Obiceiurile vicioase cresc riscul de pierdere a implanturilor dentare.

O punte dentara ce solidarizează implanturile reduce considerabil acest risc.

Niciodată o punte dentara nu trebuie să se sprijine pe doi dinţi stâlpi în care unul este natural şi celălalt implant dentar.

Aceste două tipuri de structuri de sprijin au grade de mobilitate diferite (dintele natural are un anumit grad de mobilitate fiziologica pe când implantul dentar nu are deloc mobilitate – reprezintă o anchiloză).
Din acest motiv, implantul dentar se va mobiliza şi se va pierde dacă va fi folosit drept stâlp de sprijin într-o punte dentara la care celălalt stâlp este un dinte natural.

În consecinţă, această situaţie cu doi dinţi stâlpi diferiţi este contraindicată pentru că va produce mai mult rău decât bine.

Dacă nu dispunem de suficient os pentru a plasa implanturile demntare, situaţia locală poate fi ameliorată prin augmentare osoasă.

Medicul stomatolog va analiza zonele ce permit inserarea de implanturi şi va decide asupra unui plan de tratament adecvat.

În unele cazuri, lipsa de os sau de spaţiu pot să ducă la modificarea planului de tratament iniţial.

În acest caz, de un real ajutor este examinarea imagistică, şi anume CT (computer tomograf), ce ne oferă detalii clare legate de calitatea şi cantitatea osului dintr-o anumită regiune.

Indiferent de tipul de punte pentru care se optează, igienizarea eficientă și constantă împreună cu vizitele regulate la medicul stomatolog, asigură longevitatea lucrării protetice.

# punte dentara pret                                                                                                                      # punte dentara pret 

# punte dentara pret                                                                                                                     # punte dentara pret