Coroana semifizionomica. Caracteristici. Indicaţii


Coroana semifizionomica. Caracteristici. Indicatii

coroana semifizionomica

Tratamentele protetice se efectuează cu o mare frecvenţă în cabinetele de medicină dentară.

Fiind tratamente complexe de înlocuire sau restaurare a dinţilor absenţi sau afectaţi de procese distructive, lucrările protetice pot fi realizate dintr-o multitudine de materiale, utilizând tehnici variate.

Indicaţiile coroanelor dentare

 • Dinţi cu leziuni carioase sau necarioase care nu mai pot beneficia de tratament conservativ: materialele de obturaţie au limitele lor, astfel că în cazul distrucţiilor mari, deficitul de substanţă nu mai poate fi acoperit încât să se asigure o integrare funcţională şi o rezistenţă bune.

 • Discromii: defectele estetice pot fi corectate prin aplicarea de coroane sau faţete protetice

 • Malpoziţii: dinţii care prezintă modificări uşoare de poziţie pentru care pacientul, din diferite considerente, nu doreşte îndreptarea ortodontică, pot fi corectaţi prin coroane.

În funcţie de dezideratele tratamentului stomatologic şi de posibilităţile finaciare ale pacientului, coroanele realizate în cabinetul de medicină dentară pot fi nefizionomice, semifizionomice şi total fizinionomice.

Coroanele semifizionomice

După cum şi numele o sugerează, coroanele de acest tip au o componentă metalică, nefizionomică şi una estetică, reprezentată de acrilat, ceramică sau compozit. Porţiunea metalică este acoperită doar parţial de către cea estetică.

Metalul are următoarele caracteristici:

 • Poate fi aliaj nobil sau nenobil

 • Rezistenţă: asigură duritatea şi durabilitatea în timp a lucrării protetice

 • Biocompatibilitate: nu produce prejudicii ţesuturilor din jur

 • Variantă economă: preţul unei lucrări cu conţinut de metal este mult mai scăzut decât al uneia integral ceramice.

 • Estetică scăzută: porţiunea metalică poate fi văzută direct în cavitatea orală sau poate transpare prin stratul subţire de ceramică cu care este placat.

Coroanele semifizionomice reprezintă tipul de lucrări protetice în care componenta ceramică o acoperă doar parţial pe cea metalică, în cavitatea orală fiind vizibile ambele, într-o măsură diferită.

Coroanele semifizionomice pentru dinţii frontali

Dinţii frontali sunt caracterizaţi de 4 suprafeţe ( una vestibulară, două proximale, una orală) şi o margine incizală. În lucrările de tip semifizionomic componenta metalică va fi prezentă pe porţiunea orală, puţin vizibilă şi pe marginea incizală.

Chiar dacă marginea incizală este expusă în actul vorbirii, placarea acestei regiuni cu material estetic va putea genera fisuri sau chiar fracturi ale coroanei în timp. Astfel, din considerente de rezistenţă, marginea incizală va fi realizată mereu din metal.

Coroanele semifizionomice pentru dinţii posteriori

Dinţii posteriori, situaţi distal de canini, sunt caracterizaţi de 5 suprafeţe : una vestibulară, una ocluzală, una orală şi două proximale.

În tratamentul protetic prin coroane semifizionomice, componenta metalică va ocupa feţele ocluzală şi orală. Din nou, motivele acoperirii ocuzale cu metal vor fi de ordin mecanic, al rezistenţei.

Caracteristici coroane semifizionomice:

 • Rezistenţă: metalul va placa zonele cheie, susceptibile la a fi supuse unor forţe crescute. Astfel, riscul de microfisuri şi fracturi, caracteristice lucrărilor protetice integral cermice, este eliminat

 • Estetică scăzută: sunt mai estetice decât coroanele integral metalice dar mai puţin fizionomice decât variantele unde componenta cermică, acrilică sau compozită acoperă în totalitate metalul.

 • Riscul de desprindere al porţiunii estetice este crescut

Coroanele semifizionomice sunt o variantă bună de protezare atunci când se doreşte o lucrare protetică rezistentă, accesibilă ca preţ şi de o estetică medie.